Børnepolitik

Folketinget har ved lov nr. 520 af 21. juni 2005 og i Bekendtgørelse 645 af 24. juni 2005 besluttet, at alle idrætsforeninger fra den 1. juli 2005 skal indhente en børneattest, før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Loven vedrører alle idrætsforeninger, der er medlemmer af forbund, amtsforeninger mv. under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), De Danske Skytteforeninger (DDS) eller Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF).

Loven vedrører derfor også Kalundborg Tennisklub, og klubben vil i fremtiden og med tilbagevir­kende kraft for de personer, der er omfattet af loven, og som allerede fungerer i klubben, indhente børneattester for:

Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 15 år og derover – det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis.
Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 15 år og derover, og som ved ansættelsen ikke var tiltænkt et længerevarende arbejde med børn under 15 år, men som i tre måneder eller mere har arbejdet med børn under 15 år.

Der skal ikke indhentes børneattester på:

- Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til kampe
- Forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne
- Foreningens formand og bestyrelse – med mindre de samtidig er trænere, instruktører eller holdledere for børn i foreningen
- Trænere, instruktører og holdledere, som kun har med voksne at gøre.

Hvordan behandler man børneattester:

En negativ børneattester betyder, at personen ikke har en eller flere domme for sædelighedsforbry­delser mod børn. Videregivelse af trænerens navn og adresse samt oplysning om, at børneattesten var blank, kan normalt ske uden samtykke fra de involverede.

En positiv børneattest betyder, at den involverede person har en eller flere domme for sædeligheds­forbrydelser mod børn. En positiv børneattest omfatter oplysninger om seksuelle og strafbare for­hold. Der er derfor tale om følsomme personoplysninger. Foreningen skal udpege en person, der har ansvaret for beskyttelse af personoplysninger i børneattesten. Man kan videregive oplysningerne fra børneattesten til bestyrelsesmedlemmerne i foreningen, hvis ansættelses- eller afskedigelsesproce­duren i en foreningen nødvendiggør, at bestyrelsen har brug for oplysningerne for at kunne be­handle sagen.

I Kalundborg Tennisklub er det formanden, Mads Storm, der er kontakten til Det Centrale Kriminal­register.

 

Møllebakken 40B, 4400 Kalundborg - email: kalundborgtennisklub@gmail.com