Bestyrelsens kontakt person for anlæg og klubhus meddeler

Alle medlemmer skal hjælpe til med at holde vores baner i en forsvarlig stand. Nogle opgaver kan klares i forbindelse med det daglige spil. Andre opgaver er mere komplekse.

Derfor har klubben i år indført et system, hvor hver bane vil have en Baneansvarlig, som i praksis skal tage sig af de mere komplekse opgaver i forbindelse med banepleje.

Hvis et medlem opdager et problem på en bane, er der i Klubhuset ophængt en seddel, hvorpå problemstillingen kan påføres. Her efter vil der blive taget aktion.

Nedenfor har vi organiseringen:

Baneansvarlig:

Medlem som repræsenterer et team, som varetager den nødvendige banepleje af en bane.

I 2015 varetages rollerne som Baneansvarlig af:

Bane 1: Jan Sædder

Bane 2: U80

Bane 3: U80

Bane 4: U80

Bane 5: U80

Minibaner: Jan Sædder

Banekontakten:

Bestyrelsesmedlem som har ansvaret for anlæg og klubhus og banevedligehold. Tager beslutning omkring nyanskaffelser mv. og har kontakten til kommunen.

I 2015 varetages rollen som Banekontakt af: Jan Sædder.

Banerådgiver:

Erfarent medlem, som besidder erfaring omkring de praktiske forhold i forbindelse med banepleje. Bistår de baneansvarlig i tvivlsspørgsmål omkring udførelse af plejen og andre forhold.

I 2015 varetages rollen som Banerådgiver af: Jan Sædder.

 

Møllebakken 40B, 4400 Kalundborg - email: kalundborgtennisklub@gmail.com